Zajęcia dodatkowe w abonamencie

angielski Zajęcia dodatkowe w abonamencieAngielski
Naukę języka angielskiego realizujemy w oparciu o metody, które naśladują naturalny sposób przyswajania języka przez dziecko. Dzieci uczą się  podczas zabawy, śpiewania piosenek, poznawania rymowanek i zabaw paluszkowych.  Podczas zajęć dzieci mają możliwość wykonywania wspólnie z nauczycielem różnych czynności i działań artystycznych, wcielają się w role podczas przedstawiania historyjek, rysują, projektują, oglądają miniaturowe teatrzyki, obrazki i pięknie ilustrowane książki. Nieodłączną częścią zajęć jest tworzenie przez każdego swojej własnej książki oraz degustowanie jadalnych pomocy dydaktycznych.
rytmika Rytmika
Dzięki  różnego rodzaju zabawom dzieci uwrażliwiane są na elementy dzieła muzycznego: dynamikę, agogikę, artykulację, melodykę, rytmikę, kolorystykę. Dzieci uczą się świadomego słuchania muzyki, reagowania na bodźce muzyczne. Rytmika to także zabawy polegające na improwizacji i ekspresji ruchowej.
Podstawą każdych zajęć jest piosenka, odpowiednio dobrana do możliwości głosowych dzieci. Podstawową wartością wyniesioną z zajęć ma być czerpanie przyjemności i radości z obcowania z muzyką oraz zachęcenie dziecka do swobodnej, twórczej aktywności muzycznej, a także ruchowej.
plastyka

Plastyka
Zajęcia plastyczne poprzez radość działania, tworzenia i poznania dają dzieciom wspaniałe warunki dla rozwoju naturalnej twórczej aktywności. W naszych zajęciach plastycznych staramy się wykorzystywać różnorodne techniki i materiały. Pod okiem naszych wychowawców dzieci przygotowują wyjątkowe ozdoby oraz prezenty dla rodziców i dziadków, które z dumą wręczamy w trakcie uroczystości.