Plan tygodnia Maluszków

JeżOdziEń historia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.30-9.00

Swobodna zabawa
Swobodna zabawa Swobodna zabawa Swobodna zabawa Swobodna zabawa

9.00-9.30

Śniadanie
Śniadanie Śniadanie Śniadanie Śniadanie

9.30-11.30

Blok edukacyjny Blok edukacyjny Blok edukacyjny Blok edukacyjny Zajęcia z gotowanie
Little Top Chef

11.30-13.00

Plac zabaw
Plac zabaw
Plac zabaw
Plac zabaw
Plac zabaw

13.00-13.30

Obiad Obiad Obiad
Obiad
Obiad

13.30-15:00

Odpoczynek
Odpoczynek Odpoczynek Odpoczynek
Odpoczynek

13.00-13.30

Obiad Obiad Obiad
Obiad
Obiad

13.30-15.00

Odpoczynek
Odpoczynek Odpoczynek Odpoczynek Odpoczynek

15.00-15.30

Podwieczorek Podwieczorek Podwieczorek Podwieczorek Podwieczorek

15.30-17.30

Swobodna zabawa/
Plac zabaw/ Zajęcia dodatkowe
Swobodna zabawa/
Plac zabaw/ Zajęcia dodatkowe
Swobodna zabawa/
Plac zabaw/ Zajęcia dodatkowe
Swobodna zabawa/
Plac zabaw/ Zajęcia dodatkowe
Swobodna zabawa/
Plac zabaw/ Zajęcia dodatkowe